ยินดีต้อนรับสู่เว็บ BIT


วัตถุประสงค์

      การทดสอบวัดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาแรกแข้า Basic Information Technology Test (BIT) มีจุดประสงค์คือต้องการเตรียมความพร้อม ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา สำหรับการเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย


วิธีการสอบ

       จะมีการให้ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเช่น ความรู้และทักษะการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านสำนักงานเบื้องต้น การใช้งาน Internet และ e-mail ของมหาวิทยาลัย การสอบจะมีช่วงท้ายของการทดสอบ


ผลการสอบ

       ผู้ที่ไม่ผ่านการทดสอบ จะไม่มีสิทธิลงทะเบียนสอบ การทดสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบ (EIT)
ประกาศสอบซ่อม BIT ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2563

    
HyperLink
   

    ลงทะเบียนสอบซ่อม BIT 
   HyperLink    ลงทะเบียนสอบซ่อม คลิ๊กที่นี่ ...
 
                   

    วันเวลาสอบซ่อม

              22 มกราคม 2564            เวลา 09.00-10.00

    สถานที่สอบ

            ห้อง E-learning ชั้น 3 อาคารยุพราชวิทยมงคล(หอสมุด)
   
    ข้อปฎิบัติวันสอบ
       
            1. นักศึกษาต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
            2. นักศึกษาต้องผ่านการคัดกรองอุนหภูมิก่อนเข้าสอบ
            3. แต่งกายชุดนักศึกษา
            4. ใช้บัตรนักศึกษาหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ เพื่อยืนยันตัวตน
            5. นักศึกษาต้องดูแลทรัพย์สินของตนเองและปิดเครื่องมือสื่อสารในขณะเข้ารับการทดสอบ    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

             Tel. 053-776020 ต่อ 106 ปรัชญา, กฤษฎา


            Facebook BIT EIT   Facebook BIT EIT


    เกี่ยวกับการสอบภาษาอังกฤษ/ภาษาไทยแรกเข้าและก่อนจบ (OET, EET/BTT, ETT) โปรดติดต่อ สถาบันภาษา ฯ

             Tel. 053-776000 ต่อ 1191, 1192
             Tel. 053-776031
             เฟสบุ๊คสถาบันภาษา
             เว็บลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษ/ไทย

ขั้นตอนการลงทะเบียนอบรมสอบ(ซ่อม) BIT

 

       
      1. ลงทะเบียนใน Website  ตามเวลาที่กำหนด ให้ Log In  เข้าระบบเพื่อลงทะเบียน

      2. พิมพ์แบบฟอร์มขอชำระเงินที่ปรากฎในหน้าลงทะเบียน
 
      3. นำแบบฟอร์มขอชำระเงินไปยื่นชำระเงินที่ กลุ่มงานการเงิน กองคลัง สำนักงานอธิการบดี เวลา 8.30-15.00 น.

      4. มาสอบตามช่วงเวลาที่ได้เลือกไว้

      5. ประกาศผลสอบในเมนู   ผลสอบ

*ขณะนี้ปิดลงทะเบียนซ่อม


ปฏิทินการสอบซ่อม BIT ตลอดปีการศึกษา