รายชื่อผู้ลงทะเบียนสอบซ่อม


เลือกวันที่สอบ :  เลือกเวลาสอบ :  


รหัสนักศึกษา :  *หมายเหตุ  ผู้ที่จ่ายเงินแล้วจึงจะมีสิทธิสอบ  วันเวลาชำระเงินตามประกาศหน้าแรก