ยินดีต้อนรับสู่เว็บ BIT


วัตถุประสงค์

      การทดสอบวัดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาแรกแข้า Basic Information Technology Test (BIT) มีจุดประสงค์คือต้องการเตรียมความพร้อม ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา สำหรับการเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย


วิธีการสอบ

       จะมีการให้ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเช่น ความรู้และทักษะการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านสำนักงานเบื้องต้น การใช้งาน Internet และ e-mail ของมหาวิทยาลัย การสอบจะมีช่วงท้ายของการทดสอบ


ผลการสอบ

       ผู้ที่ไม่ผ่านการทดสอบ จะไม่มีสิทธิลงทะเบียนสอบ การทดสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบ (EIT)
ประกาศสอบรอบซ่อมครั้งที 10/64 แบบ online สำหรับภาคปกติเรียนจันทร์-ศุกร์

 

HyperLink

เข้าห้องสอบ : https://meet.google.com/oon-eacv-nis
 
 *หมายเหตุ   ให้ น.ศ. ตรวจสอบบัญชี google ของมหาวิทยาลัยฯ ของตนเองว่าใช้ได้หรือไม่ เข้า google meet ได้หรือไม่

 บัญชี google ของมหาวิทยาลัยฯ ต้องมี @crru.ac.th ถ้าจำรห้สผ่านไม่ได้ หรือมีปัญหาอื่นใดให้ติดต่อเจ้าหน้าที่

HyperLink    ลงทะเบียนสอบ คลิ๊กที่นี่ ...
 

    วันเวลาสอบ

             19-20 พฤษภาคม 2565          เวลา 09.00-10.00

    สถานที่สอบ

             สอบ online ผ่านระบบ  internet ลิ้งเข้าสอบ

             https://meet.google.com/oon-eacv-nis

    ข้อปฎิบัติสำหรับการสอบ online

           
1. ต้องใช้บัญชี google ของมหาวิทยาลัยเพื่อใช้งาน google  meet
            2. บัตรนักศึกษาหรือบัตรที่ราชการออกยืนยันตัวตนที่มี รูปตัวเอง
            3. เข้าห้องสอบ  google meet ก่อนเวลา 5 นาที
            5. ดูแลการแต่งกายและสภาพห้องสอบตามสมควร

   
    ข้อปฎิบัติสำหรับการสอบในสถานที่
       
            1. แต่งกายชุดนักศึกษา
            2. ใช้บัตรนักศึกษาหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ เพื่อยืนยันตัวตน
            3. นักศึกษาต้องดูแลทรัพย์สินของตนเองและปิดเครื่องมือสื่อสารในขณะเข้ารับการทดสอบ
            4. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และคัดกรองอุนหภูมิก่อนเข้าสอบ


    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

             Tel. 053-776020 ต่อ 106  ปรัชญา, กฤษฎา


            Facebook BIT EIT  Facebook BIT EIT


    เกี่ยวกับการสอบภาษาอังกฤษ/ภาษาไทยแรกเข้าและก่อนจบ โปรดติดต่อ สถาบันภาษา ฯ

             Tel. 053-776000 ต่อ 1191, 1192
             Tel. 053-776031
             เว็บลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษ/ไทย

ขั้นตอนการลงทะเบียนสอบ BIT

 

       
 สอบครั้งแรก

        1. ลงทะเบียนใน Website  ตามเวลาที่กำหนด ให้ Log In  เข้าระบบเพื่อลงทะเบียน

        2. เลือกวัน เวลาที่ต้องการสอบ

        3. มาสอบตามช่วงเวลาที่ได้เลือกไว้

        4. ประกาศผลสอบในเมนู   ผลสอบ


 สอบซ่อม

      1. ลงทะเบียนใน Website  ตามเวลาที่กำหนด ให้ Log In  เข้าระบบเพื่อลงทะเบียน

      2. พิมพ์แบบฟอร์มขอชำระเงินที่ปรากฎในหน้าลงทะเบียน
 
      3. นำแบบฟอร์มขอชำระเงินไปยื่นชำระเงินที่ กลุ่มงานการเงิน กองคลัง สำนักงานอธิการบดี เวลา 8.30-15.00 น.

      4. มาสอบตามช่วงเวลาที่ได้เลือกไว้

      5. ประกาศผลสอบในเมนู   ผลสอบ

*ขณะนี้ปิดลงทะเบียนซ่อม


ปฏิทินการสอบซ่อม BIT ตลอดปีการศึกษา