รายงานสรุปแยกตามคณะ


     
เลือกปี :
     
     

รายชื่อผู้ผ่านและไม่ผ่าน(สถานะกำลังศึกษา)


เลือกชั้นปี :


ผลสอบ :

           


          (เปิด pop up ก่อนพิมพ์)

รายชื่อผู้ผ่านและไม่ผ่าน


เลือกชั้นปี :


ผลสอบ :

           


          (เปิด pop up ก่อนพิมพ์)

รายงานจำนวนผ่านสอบครั้งแรกแยกตามคณะสำนักวิชา

 
       ประจำปี : 


นักศึกษารหัส : 
        
           


              (เปิด pop up ก่อนพิมพ์)