รายงานสรุปจำนวนผ่านและไม่ผ่านแยกตามคณะ/วิชาเอก


     
เลือกปี :  
   
     

รายชื่อผู้ผ่านและไม่ผ่าน(สถานะกำลังศึกษา)1.               


2. เลือกชั้นปี :             3.เลือกผลสอบ :                       

                                   4.เลือกคณะ/สำนักวิชา :

            


รายชื่อผู้ผ่านและไม่ผ่าน


เลือกชั้นปี :


ผลสอบ :

           


          (เปิด pop up ก่อนพิมพ์)

รายงานจำนวนผ่านสอบครั้งแรกแยกตามคณะสำนักวิชา

 
       ประจำปี : 


นักศึกษารหัส : 
        
           


              (เปิด pop up ก่อนพิมพ์)